fa09b363

የ Glass Firber Membrane ማጣሪያ ካርቶሪ

  • Glass Firber membrane ማጣሪያ ካርቶን

    Glass Firber membrane ማጣሪያ ካርቶን

    ይህ ተከታታይ ማጣሪያ ካርትሬጅ ጋዞችን እና ፈሳሾችን አስቀድሞ ለማጣራት የሚተገበር እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቆሻሻ የመያዝ አቅም በማሳየት እጅግ በጣም ጥሩ በሆነ የመስታወት ፋይበር የተሰሩ ናቸው።በአልትራሎው ፕሮቲን የመምጠጥ አቅም ምክንያት በባዮ ፋርማሲ ውስጥም በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላሉ።